Missie en visie

Bij onze vereniging werken wij met een missie en visie, welke wij jaarlijks opnieuw bekijken en waar nodig herzien. 

Missie
Scoutinggroep de Fakkeldraagsters is een maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie voor meisjes, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid en hun ontwikkeling. Onze leiding is gemengd. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Visie
We willen een open vereniging zijn waarbinnen we er samen voor zorgen dat leden (zowel jeugd als leiding) zichzelf kunnen zijn en ontwikkelen ongeacht hun achtergrond en zo hun eigen talent(en) ontdekken.

Wij willen voor onze leden een veilige omgeving creëren, waarbij de leden eerlijk naar elkaar zijn, elkaar aanvullen in hun talent(en) om zo samen één groep te vormen. Wij verwachten dat alle leden zichzelf kunnen zijn en hopen ervoor te zorgen dat onze jeugdleden de ‘meest geweldige’ volwassenen van de toekomst worden.

Al onze leiding beschikt over een geldige VOG.

Dit willen wij bereiken door onze leden van speltak tot speltak te begeleiden door bij te dragen aan ieders ontwikkeling. Middels de wekelijkse opkomst en de gezamenlijke kampen leren wij elkaar heel goed kennen. Hierdoor ontstaat er een hechte groep, waar ieder zich kan uiten, veel kan leren en zichzelf kan zijn. Door de verschillende activiteiten die wij ondernemen, gebaseerd op diverse thema’s, willen wij de basis leggen voor het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigen regie.

Wij vinden het belangrijk dat onze leden een actieve leuke tijd hebben. In deze tijd leren ze goed samenwerken en zelfstandig functioneren, zo kunnen hechte vriendschappen ontstaan.

Deze ontstaan door het vertrouwen binnen de groep, het samen lol hebben, het actief en stoer bezig zijn, het aangeven wat je nodig hebt om te kunnen groeien en de mogelijkheid krijgen om grenzen op te zoeken en te verleggen.

Wij streven ernaar onze leden van kleins af aan tot aan volwassenheid te begeleiden in hun groei; te behouden wat wij als groep hebben opgebouwd en wat wij aan de volgende generaties door kunnen geven.