Bestuur

Scoutinggroep de Fakkeldraagsters is een vereniging. Zoals iedere vereniging heeft ook onze vereniging een bestuur. 

Het bestuur zorgt bijvoorbeeld voor:

– Vergaderingen, groepsraden, algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen.
– Onderlinge contacten tussen de verenigingen uit Soest en contacten met de gemeente
– Ondersteunen van de speltakken, begeleiding van de speltakleiding en ondersteunen de groepsactiviteiten
– Beheer van het geld van de vereniging, inkomsten verhuur, inkomsten contributie, betalen van rekeningen
– Beheer van het gebouw

In het bestuur zitten voornamelijk ouders van leden en (oud-)leiding. Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter – Susan Neeleman
Secretaris – Valesca Nieuwedijk
Penningmeester – Marianne Swaab
Groepsbegeleider – Susette ten Brinke en Marleen van der Steeg
Beheer clubhuis – Marije Hoekstra
Verhuur coördinator – Valesca Nieuwedijk
Communicatie – Anouk Majoor

Het bestuur kan uw hulp goed gebruiken! Ben je geïnteresseerd in een van de bovenstaande, leuke en veelzijdige bestuursfunctie dan komen wij graag in contact met jou. Stuur een email naar bestuur@fakkeldraagsters.net.

Het huidige bestuur heeft er voor gekozen om meer met werkgroepen te gaan werken. Lijkt het je leuk om aan te schuiven bij een werkgroep, stuur dan een email naar bestuur@fakkeldraagsters.net. Laat ons ook even weten waar jouw expertise ligt. 

Voorzitter – Susan Neeleman
Groepsbegeleider – Susette ten Brinke
Communicatie – Anouk Majoor