Vertrouwenspersoon

De vereniging heeft twee vertrouwenspersonen, waarmee u kunt overleggen hoe u bepaalde problemen die u signaleert bespreekbaar kunt maken. Ook kunt u bij de vertrouwenspersonen terecht als u ongewenst gedrag in de groep door leden of leiding signaleert. Wij zijn een open groep en beschouwen direct contact als een belangrijkste basis onder wederzijds vertrouwen tussen leden, ouders en vrijwilligers.

Als er bij u verschillen in verwachtingen leven, onduidelijkheid over werkwijzen en afspraken bestaan of u van mening bent dat er sprake is van onveilig of ongewenst gedrag, ga dan respectvol met elkaar in gesprek. Als u in het direct contact niet tot een tevredenstellende oplossing komt adviseren we ouders en leden om contact op te nemen met de voorzitter (voorzitter@fakkeldraagsters.net) van de groep of de groepsbegeleider (groepsbegeleider@fakkeldraagsters.net) en uw verzoek of klacht voor te leggen. Voor die gevallen waar deze werkwijze niet toereikend is, is de vertrouwenspersoon beschikbaar.

Mocht u graag in contact komen met onze vertrouwenspersonen, dan kunt u ze mailen op de volgende mailadressen:

Lisette van der Steeg – lisette@fakkeldraagsters.net

Jasper Neeleman – jasper@fakkeldraagsters.net 

Als groep volgen wij de richtlijnen en gedragscode van Scouting Nederland.